Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-18 Stoppdatum 2010-09-18
Mängd (ton): 6,11 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: