Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björnfällegöl, 098506 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-15 Stoppdatum 2010-11-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: