Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-14 Stoppdatum 2003-12-14
Mängd (ton): 8,70 Kostnad totalt: 9175
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: