Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-04 Stoppdatum 1995-11-04
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 5081
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: