Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-12-20 Stoppdatum 1996-12-20
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4998
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: