Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-02-14 Stoppdatum 2011-02-14
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 8036
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: