Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-22 Stoppdatum 2009-12-22
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt: 8120
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: