Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Humlesjön, 12HelRöNMO01 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-11 Stoppdatum 2009-11-11
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 12810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: