Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 1999
Startdatum: 2000-01-16 Stoppdatum 2000-01-16
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: