Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Nosta, 12HelVieKO06 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-02-13 Stoppdatum 2011-02-13
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11480
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: