Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Kroksjön, 12SkrImmKO08 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-02-14 Stoppdatum 2011-02-14
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 6679
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: