Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-20 Stoppdatum 2010-05-20
Mängd (ton): 16,93 Kostnad totalt: 12104
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: