Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Jämnlången, 656604 143181 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-14 Stoppdatum 2010-07-14
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1439
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: