Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-20 Stoppdatum 2010-07-20
Mängd (ton): 29,68 Kostnad totalt: 43170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: