Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 664521 142207 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-20 Stoppdatum 2010-07-20
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 8634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: