Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Porrtjärnen, 656154 142255 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-13 Stoppdatum 2010-07-13
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 1007
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: