Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Orrtjärnen, 664038 147515 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-19 Stoppdatum 2010-07-19
Mängd (ton): 22,03 Kostnad totalt: 31658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: