Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hällsjön, 662708 145711 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-29 Stoppdatum 2009-06-29
Mängd (ton): 6,76 Kostnad totalt: 9703
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: