Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lomgölen, 657025 143595 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-04 Stoppdatum 2009-06-04
Mängd (ton): 1,46 Kostnad totalt: 2079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: