Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lopptjärnen, 660948 148597 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-28 Stoppdatum 2009-06-28
Mängd (ton): 3,33 Kostnad totalt: 4851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: