Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Narven, 652781 141631 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-03 Stoppdatum 2009-07-03
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 17324
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: