Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nordsjön, 664437 144055 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-30 Stoppdatum 2009-06-30
Mängd (ton): 27,98 Kostnad totalt: 38808
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: