Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ryggsjön, 658787 145276 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-06 Stoppdatum 2009-07-06
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt: 24459
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: