Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-10 Stoppdatum 2008-07-10
Mängd (ton): 17,85 Kostnad totalt: 24768
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: