Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gastagölen, 098378 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-21 Stoppdatum 2004-11-21
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: