Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Porrtjärnen, 656154 142255 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-10 Stoppdatum 2008-07-10
Mängd (ton): 0,82 Kostnad totalt: 963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: