Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-29 Stoppdatum 2007-06-29
Mängd (ton): 8,99 Kostnad totalt: 5506
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: