Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-19 Stoppdatum 2007-06-19
Mängd (ton): 23,99 Kostnad totalt: 14505
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: