Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-12 Stoppdatum 2007-06-13
Mängd (ton): 37,32 Kostnad totalt: 28213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: