Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Korslången, 664063 146710 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-19 Stoppdatum 2007-06-19
Mängd (ton): 19,17 Kostnad totalt: 11591
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: