Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-14 Stoppdatum 2007-06-14
Mängd (ton): 18,23 Kostnad totalt: 10979
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: