Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-07 Stoppdatum 2007-06-07
Mängd (ton): 55,57 Kostnad totalt: 33550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: