Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddtjärn, 658415 145037 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-16 Stoppdatum 2007-07-16
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 1279
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: