Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-23 Stoppdatum 2006-05-23
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 5169
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: