Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 661863 143817 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-06-12 Stoppdatum 2006-06-12
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 4145
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: