Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 656843 141519 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-06 Stoppdatum 2006-08-06
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 7151
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: