Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mosjökälla, 661263 144342 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-06-09 Stoppdatum 2005-06-09
Mängd (ton): 5,54 Kostnad totalt: 3199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: