Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-08 Stoppdatum 2005-09-08
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1290
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: