Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-07 Stoppdatum 2005-09-07
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 645
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: