Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Nordtjärn, 665334 143912 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-09 Stoppdatum 2005-09-09
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 5162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: