Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-06-15 Stoppdatum 2004-06-15
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 9418
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: