Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660189 143740 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-03 Stoppdatum 2004-05-03
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 984
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: