Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 656843 141519 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-19 Stoppdatum 2004-07-19
Mängd (ton): 6,01 Kostnad totalt: 4694
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: