Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgtjärn, 659828 142950 Budgetår: 2004
Startdatum: 2003-12-15 Stoppdatum 2003-12-15
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 1300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: