Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-06-29 Stoppdatum 2002-06-29
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 865
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: