Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Velamstjärn, 665444 142859 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-05 Stoppdatum 2002-07-05
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt: 8344
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: