Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-23 Stoppdatum 2001-05-23
Mängd (ton): 138,46 Kostnad totalt: 51794
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: