Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgtjärn, 659828 142950 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-05 Stoppdatum 2001-10-05
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt: 3273
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: