Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Rävtjärn, 656530 143530 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-04 Stoppdatum 2001-07-04
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1404
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: