Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-05-18 Stoppdatum 2000-05-18
Mängd (ton): 142,00 Kostnad totalt: 60774
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: